images/logo_poursina/logo_loading_poursina.png

روش مطالعه درس زبان انگلیسی

مطالعه زبان انگلیسی

برای مطالعه‌ی هر درس زبان به صورت زیر عمل کنید:

ابتدا گرامر آن درس را مطالعه کنید

سپس حدود 20 تست گرامر مربوط به آن را پاسخ دهید

و اشکالات خود را بررسی و تحلیل کنید.

سپس به سراغ Reading درس بروید.

پاراگراف اول را یک بار بخوانید و سعی کنید معنی و مفهوم آن را دریابید.

سعی کنید معنی کلماتی را که نمی‌دانید با توجه به نشانه‌ها و روش‌های مختلف از خود متن حدس بزنید.

البته این کار درباره‌ی تمام کلمات ممکن نیست.

معنی کلماتی را که نمی‌توانید از متن دریافت کنید با مراجعه به یک فرهنگ واژگان فراگیرید.

در حین مطالعه‌ی هر پاراگراف، به ارتباط جملات، مرجع ضمایر و حتی گرامر آن درس

یا درس‌های قبلی توجه فراوانی داشته باشید.

بعد از مطالعه‌ی هر پاراگراف سعی کنید مفهوم و منظور اصلی آن پاراگراف را در یک یا دو جمله‌ی انگلیسی

یا فارسی خلاصه کنیدو در پایان آن بنویسید.

این کار نشان می‌دهد که آیا آن پاراگراف را درست فهمیده‌اید یا خیر.

 

برای ارتباط با ما ، فرم در خواست تماس را پُر کرده و منتظر تماس ما باشید

فرم درخواست تماس

Provide us with your phone number

فرم درخواست تماس

فرم درخواست تماس شما با موفقیت ارسال شد

بالا