images/logo_poursina/logo_loading_poursina.png

آغاز مهم تر

نیم سال دوم، آغازی مهم تر توجه

ذخیره در حافظه

چگونه درس‌ها را در حافظه‌مان

روش مطالعه PQRST

زمینه روان‌شناسی "هیلگارد"

روش مطالعه درس ادبیات

ادبیات کنکور شامل 4 بخش

روش مطالعه درس زبان انگلیسی

مطالعه زبان انگلیسی

روش مطالعه درس زیست شناسی

دو روش جالب مطالعه ی زیست شناس

روش مطالعه درس شیمی

روش خواندن و فهمیدن شیمی

روش مطالعه درس عربی

عربی در حالت کلی 3 قسمت مهم دار

روش مطالعه درس فیزیک

در امتحانات از دو بخش تشکیل می

کاهش انگیزه

روش های رفع کاهش انگیزه و ساعت

محدود کننده

تکنیک شناسایی محدودکننده‌ها

نمونه سوالات ادبیات تخصصی

نمونه سوالات درس ادبیات تخصصی<

نمونه سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال

نمونه سوالات حساب دیفرانسیل

نمونه سوالات درس ریاضی تجربی

نمونه سوالات درس ریاضی تجربی

نمونه سوالات درس ریاضیات گسسته

نمونه سوالات درس ریاضیات گسست

نمونه سوالات درس زیست شناسی

نمونه سوالات درس زیست شناسی

نمونه سوالات درس شیمی

نمونه سوالات درس شیمی

نمونه سوالات درس شیمی

نمونه سوالات درس شیمی

نمونه سوالات درس علوم زمین

نمونه سوالات درس علوم زمین
<

نمونه سوالات درس فیزیک

نمونه سوالات درس فیزیک
<

برای ارتباط با ما ، فرم در خواست تماس را پُر کرده و منتظر تماس ما باشید

فرم درخواست تماس

تلفن خود را وارد کنید - در زمان مورد نظرتان با شما تماس خواهیم گرفت

فرم درخواست تماس

فرم درخواست تماس شما با موفقیت ارسال شد

بالا