روز شمار کنکور سراسری 1398

زمان برگزاری کنکور سراسری 1398 : پنجشنبه 13 و جمعه 14 تیرماه 1398 با آرزوی موفقیت برای داوطلبان کنکور